<

Monday, December 7, 1970 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
ABC - Keith Jackson, Don Meredith