< Portsmouth vs Boston | Pittsburgh vs Green Bay | Chicago vs Chicago >

Sunday, October 15, 1933 - 3:00PM
at City Stadium, Green Bay, WI