Head To Head


1980s    Miami Dolphins    vs    Philadelphia Eagles


1970s    1980s    1990s    2000s    2010s    2020s    Monday, November 30, 1981 - 9:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, Don Meredith, Howard Cosell
Sunday, November 11, 1984 - 1:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
CBS - Frank Glieber, Jean Fugett
Sunday, December 13, 1987 - 1:00PM
Miami Dolphins  28  vs
at Veterans Stadium, Philadelphia, PA
NBC - Jay Randolph, Michael Jackson