Head To Head


1980s    Miami Dolphins    vs    Houston Oilers


1960s    1970s    1980s    1990s    2000s    2010s    2020s    Sunday, September 20, 1981 - 1:00PM
Miami Dolphins  16  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
NBC - Charlie Jones, Len Dawson
Sunday, December 4, 1983 - 1:00PM
Miami Dolphins  24  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
NBC - Merle Harmon, Dave Rowe
Sunday, October 14, 1984 - 1:00PM
Houston Oilers  10  vs
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
NBC - Gary Gerould, Harvey Martin

Sunday, September 8, 1985 - 1:00PM
Miami Dolphins  23  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
NBC - Marv Albert, Bob Griese
Sunday, November 2, 1986 - 1:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
NBC - Len Berman, Bob Trumpy
Sunday, October 1, 1989 - 1:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
NBC - Jim Donovan, Jimmy Cefalo